ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition
މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުން --
މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުން --

ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ބޭއްވި ގްރުއާން މުރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކޮށްފި

ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ބޭއްވި ގްރުއާން މުރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކޮށްފި

4 އަހަރު 3 ހަފްތާ ކުރިން - 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
މ. ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ބޭއްވި "މުދައްރިސު ބޭގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވާ 8 ވަނަ ގްރުއާން މުބާރާތު"ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދީފި އެވެ.

ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން މިއަދު ބުނި ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ރަށު ސްކޫލްގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި، 125 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވި މުބާރާތުގައި، ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެއް ވަނަ ހޯދީ އެ ރަށު ޑިމްލައިޓް މަރްޔަމް ޝޫރާ އަލީ އެވެ. ހިތުން ދަސްކުރުމުގެ ގޮފިން އެއް ވަނަ ހޯދީ އެ ރަށު ބްލޫހެވަން މަރްޔަމް ލަމްޔާ މުހައްމަދެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނީ އެ މުބާރާތް ބާއްވަނީ ގްރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމާއި ރީތި މަހްރަޖުއަށް ގްރުއާން ކިޔެވުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ގްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ހުނަރާއި ފަންނުވެރިކަން ކުރިއަރުވައި ހިއްވަރުދީ އެކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ލިއުން ޝާއިއުކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވުމާއެކު ކޮމެންޓްކުރުން ބަންދުކުރެވިފައި