އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓަކާ ނުލާ 165 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވިއްޖެ

އެމްޑީޕީ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން --

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި 165 ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބަކާ ނުލާ ހޮވިއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން އެ ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުކުރުމަކާ ނުލާ ހޮވިފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ 165 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވިފައިވަނީ އެ ދާއިރާއަށް އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަނުކުރާތީ ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބަކާ ނުލާ ހޮވުނު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައި ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ނައިބު ރައީސުންނާއި ރައީސުން ހިމެނެއެވެ.

މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި 300 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެއެވެ. އަދި 900 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް