ކޮވިޑުގައި 82 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ނިޔާވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ދަނީ --(ސަން ފޮޓޯ/ފަޔާޒް މޫސާ)

ކޮވިޑު19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުުރުން 82 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ.

މިއީ ކޮވިޑު 19 ގައި ރާއްޖޭން މަރުވި 184 ވަނަ މީހާ އެވެ. އަދި މިއަދު މި ބަލީގައި މަރުވި ދެ ވަނަ މީހާ އެވެ. ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ 93 އަހަރުގެ މީހަކު ވެސް މިއަދު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

އިއްޔެ ވެސް ކޮވިޑުގައި ފަސް މީހަކު ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަރުވެފަ އެވެ.

ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވި ނަމަވެސް މި މަސް ފެށުނު އިރު ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އަދަދުތައް ވަނީ ދަށްވާން ފަށައިފަ އެވެ.

ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް