ގެޓް އިން ދަ ޒޯން: އަނެއްކާވެސް ބަނޑުގެ މުހިންމު ކަސްރަތުތަކެއް

ފިޓްޒޯންއާ ގުޅިގެން ސަންއިން މި ރޯދަމަހު ގެނެސްދޭ ގެޓް އިން ދަ ޒޯން ސީރީޒްގައި ގޭގައި ފަސޭހައިން އަދި އެކަނި ކޮށްލެވޭނެ ކަސްރަތުތަކެއް މި ގެންދަނީ ދައްކައިދެމުންނެވެ.

މިއަދު ފިޓްޒޯންގެ ސީނިއާ ޓްރެއިނާ ރިފާޝް ރިޔާޒް ދައްކައިދޭނީ ބަނޑާއި ބަނޑުގެ އަރިމަތީގެ މަސްތަކުގެ މުހިންމު ކަސްރަތުތަކެކެވެ.

މި ކަސްރަތުތައް ކުރާނީ އަލަށް ފަށައިގަންނަ ނަމަ 3 ސެޓު، މީޑިއަމް ލެވެލް ނަމަ 5 ސެޓު އަދި އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް ނަމަ 7 ސެޓެވެ.

  • މައުންޓަން ކްލައިމްބިން - 30-50 ރެޕްސް
  • ބައިސިކަލް ކްރަންޗެސް - 30-50 ރެޕްސް
  • އޮޮލްޓަނޭޓް ލެގް ރެއިޒް - 30-50 ރެޕްސް
  • އަރިމަތީގެ މަސްތަކަށް ހާއްސަ ކަސްރަތު - 20-30 ރެޕްސް
  • ސިޓްއަޕްސް - 20-30 ރެޕްސް
  • ޕްލޭންކްސް

ވީޑިއޯއިން އިތުރު މައުލޫމާތާއި ތަފްސީލު ލިބޭނެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް