ކޮވިޑު ޖެހިގެން 77 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މެއި 28، 2020: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާރް އާރް ޓީމްތަކުން މަގުމަތިންދާ މީހުންގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ތެރެއިން -- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މިއީ މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި 46 ވަނަ މީހާއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު 2:09 ހާއިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 12،578 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ. 11،559 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުައް ދައްކައެވެ.

comment ކޮމެންޓް