އިތުރު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ފެނި ކުޅުދުއްފުށި އަލުން މޮނިޓަރިން އަށް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ -- ފޮޓޯ/ ޕީއެސްއެމް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ނެގި ސާމްޕަލް އެއް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީއަށް މީހުން އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް އަންގައި އެރަށު ކައުންސިލަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ފޮނުވި ލިޔުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލާފައި ވަނީ މިރޭ 21:15 އިން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި ރަށުގައި މިވަގުތު ތިބި އެއްވެސް މީހަކު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ރަށުން ފޭބުމާއި، އެ އެޖެންސީގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް މީހަކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އެ ލިޔުމުގައިވެއެވެ.

"ސަން" އަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ ގޮތުގައި، އެރަށުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދެއްކި މީހެކެވެ.

އޭނާ ކޮވިޑް19 އަށް ޓެސްޓުކޮށްފައި ވަނީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އިއްޔެއެވެ. އަދި މިއަދު ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އިން ފެނުމުން އެރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައް ބަލައި ނިމުމުން އެ ސިޓީގެ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި މޮނީޓަރިން އަށް ލާފައިވަނީ މާލެ ދަތުރުކުރާ "ފާޅު" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުންނެވެ. ކެޕްޓަން އާއި ކޮންޓެކްޓުވި އިތުުރު ދެ ފަޅުވެރިޔަކުވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، ފަޅުވެރިޔަކާ ކޮންޓެކްޓުވި މީހަކުވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށިން ފެނުނު ކޭހާއި ގުޅިގެން އެ އަތޮޅު ނޮޅިވަރަމް ވެސް މޮނީޓަރިން އަށް ލިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކްލަސްޓާއާ ގުޅޭ މީހަކު އެރަށުން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް