ނަތަންޔާހޫގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ހެކިވެރިން ހާޒިރު ކުރުން ޖެނުއަރީ މަހު

އިސްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާކޮށްފަ -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ގުދުސް (ޖުލައި 20): އިސްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރީއަތަށް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ހެކިވެރިން ހާޒިރު ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 70 އަހަރުގެ ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ވަނީ ރިޝްވަތު ގަބޫލު ކުރެއްވުމާއި އަމާނަތަށް ހިޔާނާތްތެރިވުމާއި މަކަރާއި އޮޅުވާލުވުމުގެ ދައުވާކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރަކު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އޭނާގެ ޖިނާއީ ޝަރީއަތެއް ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑު އެހުން އޮތީ މެއި 24ގަ އެވެ. އަދި ދެވަނަ އަޑު އެހުން އޮތީ އިއްޔެ އެވެ.

ގުދުސް ޑިސްޓްރިކްޓު ކޯޓުގައި ބޭއްވި އެ އަޑުއެހުމުގައި ފަނޑިޔާރު ރިވްކާ ފްރީޑްމަން-ފެލްޑްމަން ވަނީ ޝަރީއަތް ދެން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ތިން ފަހަރު އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތައް ދޮގު ކުރައްވާ އެއީ އޭނާގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފަ އެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމުން އެމީހަކު ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައި ނުވެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން 2008 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލްގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އެހޫދު އޮލްމާޓް ވެރިކަމުގެ ހުންނަވަނިކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި އަހަރު އެގައުމުގައި އާއްމު އިންތިހާބު ބާއްވަންދެން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުގައި ދެމި ހުންނެވި އެވެ.

ނަތަންޔާހޫއަކީ މިހާރު އިސްރާއީލްގައި ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާތާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ބޭފުޅާ އެވެ. އޭނާ 1996އިން 1999އަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް 2009އިން ފެށިގެން ގެންދަވަނީ ވެރިކަން ކުރައްވަމުންނެވެ.

މިދިޔަ މެއި މަހު ނަތަންޔާހޫ ފަސް ވަނަ ދައުރަކަށް ވެރިކަން ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ބެނީ ގަންޓްޒްއާ އެކު ބާރުތައް ހިއްސާ ކުރާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް ފަހުގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައި ވަނީ އެގައުމުގައި އެއް އަހަރު ތެރޭ ތިން ފަހަރަށް އާއްމު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ފަހު، ފުރަތަމަ ދެ ފަހަރު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާނުލެވުމުންނެވެ.

comment ކޮމެންޓް