އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަނާޅައިގެން އަދާލަތާއި ޑީއާުރުޕީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބްގައި ވާދަކުރުމަށް ޓިކެޓް ދިން އަށް ބޭފުޅުން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ނައިބް ރައީސްއާ އެކު --- ސަން ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަނާޅައިގެން އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ޑީއާރުޕީ ޖޫރިމަނާ ކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވީ، މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

އީސީއިން މިއަދު ބުނީ އެ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަ ނާޅަނީ އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ޑީއާރުޕީ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެއިން ކޮންމެ ޕާޓީއެއް 50،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އީސީއިން ބުންޏެވެ. އެހެން ޕާޓީތަކުން ވަނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ޑީއާރުޕީގައި 10،000 މެންބަރުން ހަމަނުވާތީ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ މި ދެ ޕާޓީއަށް ނުލިބެ އެވެ.

comment ކޮމެންޓް