ސްކްރިޕަލްއަކީ ރަޝިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގައި 2006 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާއިން 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލި މީހެކެވެ. ނަމަވެސް 2010 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ސްކްރިޕަލް ދޫކޮށްލައިފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައެވެ. (އަލްޖަޒީރާ)