މާލޭ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗެއް މިރޭވެސް އޮންނާނެއެވެ. މިރޭ 10:00ގައި ކުޅޭ އެ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއެވެ.