ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. މިއާއެކު ގާނޫނު އަސީން ލިބިދީފައިވާ ބައެއް ހައްގުތަކާއި ބައެއް ގާނޫނުތައް ވަނީ ހިފަހައްޓައިފައި.

comment ކޮމެންޓް