ދަތި 3 އަހަރު، ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ, މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ރޭވުންތެރި, ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކޮވިޑް-19, ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް ދިރުން ގެނެސް ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދުގެ އަލިކަމެއް ވަނީ ގެނެސްދެއްވާފައެވެ.

93,911

އިންކަމް ސަޕޯޓް

8000+

އަލަށް އުފެއްދި ވަޒީފާ

361،391

ވެކްސިނޭޝަން

2147

އެސްޑީއެފްސީގެ ލޯނު

1,000,000+

ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިން

49,000

(ދަރިވަރަކަށް)

ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް

11,000+

(ދަރިވަރުންނަށް)

ހިލޭ ޑިގްރީ

1.5

(ބިލިއަން ރުފިޔާ)

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ

92,406

(ޓަނު)

މިފްކޯއަށް މަސްކިރުވި އަދަދު

25

(ރަށެއްގައި)

ބަނދަރު

ސަޅި
28
އުފާ
15
ވައު
8
ލޯބި
1217
ހެޔޮ
1514