ޑަކޯޓާ ރާއްޖޭގައި!

ޑަކޯޓާ

"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް"ގެ ބަތަލާ ޑަކޯޓާ ޖޯންސަން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ޑަކޯޓާ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކްރިސް މާޓިން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނައިރު އެދެމީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކްރިސްގެ ގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ގެނެތު ޕަލްޓްރޯ އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ބްރެޑް ޕަލްކުން ވެސް ޑަކޯޓާމެންނާއެކީ އަންނަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ.

ޑަކޯޓާ އާ އަހަރު ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ވެސް ރާއްޖޭގައެވެ. ޑަކޯޓާ އާއި މާޓިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ މިހާރު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް