އީމް ބުނީ، "ހޭންޑް މޭޑް ބައި އީމް ނިޒާމް"ގެ މޭކަޕް ފޮހޭ ޓިޝޫ މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނީ ދުބާއީ އަދި ގްރޭންޑްއެމްޕްރެސް.އެމްވީ އިން ކަމަށެވެ.